Heakorrateenus

Tööd ja tegevused, mille eesmärgiks on puhtuse ning korrashoiu tagamine kinnistul ja hoonete välispindade ning territooriumi koristamine ja puhastamine, tagades nende sobivuse omanikule ja kasutajale. Heakorrateenus sisaldab järgnevaid toiminguid:
  • territooriumi igapäevane korrashoid
  • olmejäätmete konteinerite ümbruse puhastamine
  • prügiurnide tühjendamine
  • hoone sissepääsude ja treppide puhastamine
  • muru niitmine ja hooldamine
  • territooriumil asuvate treppide ja teede lumest puhastamine ja  libeduse tõrje teostamine
  • sügishooajal  langenud puulehtede koristamine ja utiliseerimine
Scroll to Top