Haldusteenus

Korterelamul on personaalne haldur, kes on valmis kliendi muresid lahendama tööpäevadel ja kelle ülesandeks on:

• korraldada objektil pidevalt haldus- ja hooldustegevust

• sõlmida kliendi nimel vajalikud lepingud kinnisvara tehnoseadmete hooldamiseks ja muud kinnisvaraga seonduvaid lepinguid

• korraldada remonttööde ostmiseks vähempakkumisi

• teostada remonttööde järelevalvet

• jälgida kliendi poolt hoone tehnosüsteemide hooldamiseks sõlmitud lepingute täitmist

Avariiteenus – ehitise tehnosüsteemide rikete lokaliseerimine. Avariiteenus sisaldab:

• avarii-dispetšerteenistust avariiteadete vastuvõtmiseks ning fikseerimiseks. Avarii teate saabumisel fikseeritakse teataja, kuupäev ja avarii sisu

• veevarustus-, kütte-, kanalisatsiooni-, elektrisüsteemi avariiolukordade viivitamatut
lokaliseerimist maksimaalselt 2 tunni jooksul

• avariiteate saabumisel viivitamatult kõigi vajalike töövahenditega varustatud avariiremondibrigaadi saatmist objektile

Raamatupidamisteenus – raamatupidamise korraldamine korteriühistus.

·       üüriarvestus

·       kulude jaotamine ja arvete väljastamine korteriomanikele

·       e-arvete edastamine

·       võlglastega seotud kohtuväline töö

·       majandusaasta aruande koostamine

Scroll to Top