Hooldusteenus

Hooldusteenus

Tehnosüsteemide tehniline hooldamine on regulaarne töökirjeldusega tööde kompleks selleks, et säilitada krundil paiknevad ehitised (hooned, nende tarindid ja hoonetes paiknevad tehnosüsteemid, ning rajatised) ettenähtud seisundis. Hoolduse käigus teostatud tööd fikseeritakse hoolduspäevikus, mis tagab vajaliku informatsiooni olemasolu.
Hooldusteenuse alla kuuluvad järgnevad teenused:

  • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldustööd
  • Küttesüsteemi tehnohooldus koos soojussõlme hooldusega
  • Välisuste tehnohooldus ja akende tehnohooldus
  • Elektrisüsteemi ja valgustite tehnohooldus
  • Erisüsteemide (fonolukk, ventilatsioonisüsteem) tehnohooldus
  • Tarindite tehnohooldus

Kinnisvara hooldusteenused

Tehnosüsteemide avariiremonttööd (kanalisatsiooni ummistused, veeavarii, torude sulatus, küttetorustiku leke)

Viimased artiklid

13 Mai 2016
22 Märts 2016
22 Märts 2016
Prindi