Haldusteenus

Haldusteenus

Korterelamul on personaalne haldur, kes on valmis kliendi muresid lahendama tööpäevadel ja kelle ülesandeks on:

  • korraldada objektil pidevalt haldus- ja hooldustegevust
  • sõlmida kliendi nimel vajalikud lepingud kinnisvara tehnoseadmete hooldamiseks ja muud kinnisvaraga seonduvaid lepinguid
  • korraldada remonttööde ja muude teenuste ostmiseks vähempakkumisi
  • teostada remonttööde järelvalvet
  • jälgida kliendi poolt hoone tehnosüsteemide hooldamiseks sõlmitud lepingute täitmist

Kinnisvara hooldusteenused

Tehnosüsteemide avariiremonttööd (kanalisatsiooni ummistused, veeavarii, torude sulatus, küttetorustiku leke)

Viimased artiklid

13 Mai 2016
22 Märts 2016
22 Märts 2016
Prindi