ELVA VARAHALDUSE OÜ

Elva Varahalduse OÜ loodi 2007 aastal endise Elva linna Hoonete Haldamise Osakonna baasil. Ettevõtte omanikuks on Elva linn. Elva Varahalduse kaks peamist tegevusala on kinnisvara korrashoiuteenuste pakkumine korterelamutele ja heakorrateenuste osutamine kohalikule omavalitsusele ja erasektorile. Meie tegevus põhineb kinnisvara korrashoiu standardil EVS 807:2010. Ettevõttes töötab kaks kutsetunnistusega kinnisvarahaldurit. Me soovime säilitada ja kasvatada kliendi kinnisvara väärtust läbi korrapärase ja asjatundliku hoolduse ning rekonstrueerimise.

Haldusteenus

Haldusteenus

Heakorrateenus

Heakorrateenus

Hooldusteenus

Hooldusteenus

Avariteenus

Avariteenus

Saunateenus

Saunateenus

Juriidiline teenus

Juriidiline teenus

Kinnisvara hooldusteenused

Tehnosüsteemide avariiremonttööd (kanalisatsiooni ummistused, veeavarii, torude sulatus, küttetorustiku leke)

Viimased artiklid

13 Mai 2016
22 Märts 2016
22 Märts 2016
Prindi